WSiP podręczniki

W Polsce istnieje kilka wydawnictw specjalizujących się w przygotowywaniu podręczników na użytek szkolny zgodnie z wszystkimi wymaganiami stawianymi im przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda publikacja, aby mogła być używana powszechnie na lekcjach musi mieć swój własny numer dopuszczenia, który wydaje MEN. Zaświadcza to o zgodności z podstawą programową. W dalszej kolejności istotne jest już zdanie konkretnych nauczycieli z każdej placówki w Polsce: to oni wybierają podręcznik, którego będzie się używało w ich szkole, a więc w który każdy uczeń będzie musiał się wyposażyć. Oczywistym jest, że w największym interesie wydawnictw leży to, aby właśnie ich publikacja została wybrana, ponieważ tego typu jednorazowa decyzja dostarcza nawet kilkaset potencjalnych klientów.

Wydawnictwo WSiP

Jeżeli chodzi o wydawnictwo WSiP podręczniki od dawna cieszą się niesłabnąca popularnością wśród grona pedagogicznego. Jest to jeden z polskich liderów w tej branży i może pochwalić się kompletną ofertę edukacyjną dla większości przedmiotów nauczanych w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich: liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych pierwszego oraz drugiego stopnia. Ostatnie duże zmiany w swojej ofercie WSiP musiało przeprowadzać w związku z niedawną reformą systemu szkolnictwa w wyniku, której wygaszone zostały gimnazja. W zamian szkoły podstawowe zostały wydłużone do lat ośmiu, licea do lat czterech, a technika do pięciu. WSiP wypuścił nawet swoją własne materiały do kształcenia przedszkolnego, a więc dba o tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z czytaniem i pisaniem. Wszystkie podręczniki są wykonane z należytą starannością z uwzględnieniem nowoczesnych metod dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie.

Mnogość materiałów dodatkowych

Wydawnictwo WSiP oprócz podręczników prezentują całą masę dodatkowych publikacji, które są z nimi ściśle skorelowane. Mowa głównie o zeszytach ćwiczeń, które bardzo często są swoistym kluczem do zrozumienia przez uczniów omawianego na lekcji materiału. Konsekwentne i rzetelne wykonywanie zadań powtórzeniowych i utrwalających przynosi wymierne skutki zarówno na sprawdzianach okresowych, jak i patrząc w dłuższej perspektywie na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym. WSiP udostępnia też dostęp do własnych platform internetowych, na których znajdują się kolejne dodatkowe ćwiczenia przydatne uczniom w różnym wieku na każdym etapie edukacyjnym.

School obraz autorstwa freepic.diller - www.freepik.com